LUKOVICE

ODGOVARA IM UGLAVNOM SUNČAN ILI POLUSENOVIT POLOŽAJ I DOBRO PROPUSNO TLO
U PROLEĆE I TOKOM LETA SU PRAVI DOŽIVLJAJ ZA OKO POGOTOVO POSADJENI U GRUPAMA

Prikaz 2 rezultata