Drvenaste i žbunaste

Ove vrste formiraju rastu kao drveće ili imaju žbunastu zeljastu ili drvenastu formu.

Prikaz 34 rezultata