SADNICE

Sadnice se isporučuju u saksijama čija veličina odgovara uzrastu i vegetaciji biljke u trenutku isporuke. Slike predstavljaju biljke u punoj vegetaciji. Visina se odnosi na maksimalnu visinu koju biljka dostiže u punoj vegetaciji, a ne na visinu sadnice koja se isporučuje. Kada su biljke predstavljene kao mix boja, boje se ne mogu birati. Cveće je najlepše posadjeno u grupama. Daje najbolje efekte kad se posadi više primeraka iste vrste.
Neke biljke kao hemerokalisi, hoste, drvenasti ljiljani svoju punu zrelost (boja, oblik i složenost cveta, visina) dostižu tek nakon par godina. Neke vrste cvetnica koje imaju duple cvetove, dok ne ojačaju ponekad cvetaju jednostavnim cvetovima. Boje cvetova zavise od kiselosti zemljišta, izloženosti svetlu, godišnjeg doba i postizanja pune zrelosti biljke. Hoste imaju osobinu da tokom vegetacije menjaju boju i šare na listovima. Sadnice se ne isporučuju od 15.12. do polovine marta ili dok ne počne vegetacija biljaka.