Drvenaste i žbunaste

Ove vrste formiraju rastu kao drveće ili imaju žbunastu zeljastu ili drvenastu formu.