VODENE BILJKE

Svaka vodena površina oživi kad se u nju posade biljke. Lokvanji su biljke za dublje delove (minimum 40-60cm), a mogu se posaditi i na dubinu od             1-2metra. Ostale biljke su uglavnom za zonu površinske vode. Veća posuda može poslužiti kao mini vodena površina.