Uslovi prodaje i isporuke sa Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija

 

Porudžbine proizvoda koji su u ponudi u web prodavnici statua.co.rs/web-prodavnica/, primaju se online ili telefonski. Kupac izuzetno može u poruci na mobilni telefon ili viber poslati svoju porudžbinu uz navodjenje tačnih kataloških oznaka, svojih ličnih podataka i podataka za kontakt, ali je dužan da telefonskim pozivom proveri da li je prodavac istu primio, da potvrdi da je pročitao i da prihvata uslove poslovanja web prodavnice prodavca, nakon čega će prodavac potvrditi prijem porudžbine. Prodavac nije dužan da kontroliše porudžbine koje nisu stigle preko web prodavnice i neće odgovarati na poruke poslate na drugi način (na primer putem fejsbuka, mesindžera, watsup-a, vibera i sl.). Objave na fejsbuk i instagram stranici ne sadrže cene i druge važne informacije sa kojima se kupac pre poručivanja mora upoznati. Svaka objava na stranicama fejsbuka prodavca Statua doo je samo predstavljanje pojedinih proizvoda, nije namenjena za poručivanje, a gotovo uvek sadrži link ka web prodavnici tako da je kupcima sve što je potrebno za naručivanje i pregled proizvoda dostupno na našem sajtu i u web prodavnici preko linka koji objava sadrži.

Minimum za poručivanje je vrednost od 500,00 dinara za seme, a za sadnice i ostale artikle je minimum 2.000,00 dinara + troškovi isporuke. Porudžbine koje nemaju navedene minimume neće se isporučivati.

Troškovi isporuke na celoj teritoriji Srbije posebno se zaračunavaju i plaćaju prema težini pošiljke i u skladu sa ugovorom koji prodavac ima sa službama za isporuku i iznose od 300,00 do 850,00 dinara.

–  maksimalna težina paketa za slanje post express službom je 20 kg, odnosno kurirskom službom 50kg, u kutijama čije dimenzije ne prelaze 60x50x50cm. Sve porudžbine se isporučuju isključivo putem post express ili kurirske službe. Prilikom prijema plaća se vrednost robe + troškovi isporuke. Broj telefona koji je u funkciji je obavezan radi kontaktiranja.

Klijanje semena i lukovica i gajenje biljaka zavisi od uslova gajenja  i ne podleže reklamaciji.

Zbog prirode prikaza na monitorima i displejima različitih  mediju moguće je odstupanje u boji proizvoda zbog različitih tehničkih karakteristika i podešavanja istih. Pošiljku odmah po dobijanju raspakovati. Semena do setve i lukovice do sadnje, čuvati na hladnom, a biljke po potrebi presaditi i zaliti. Ostale artikle raspakovati i pregledati ispravnost.

 

Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija

Član 1.

Ovim Pravilnikom se regulišu prava i obaveze web prodavnice Statua doo ( u daljem tekstu: prodavac), prava i obaveze krajnjeg potrošača-fizičkog lica koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (u daljem tekstu: kupac), postupak naručivanja, prijema i plaćanja naručenih proizvoda, zaštita potrošača, vraćanje proizvoda, odustanak od kupovine i način rešavanja reklamacija.

Član 2.

Kupovina preko naše prodajne internet stranice odnosno web prodavnice na adresi statua.co.rs/web-prodavnica/,  smatra se prodajom na daljinu. 

Kupac koji naručuje proizvode preko web prodavnice dužan je da se pre naručivanja informiše o uslovima isporuke, svojim pravima i obavezama, načinu i postupku primanja i rešavanja reklamacija, bez obzira na koji način je izvršio poručivanje (online ili telefonski). Smatra se da je kupac koji vrši poručivanje upoznat i saglasan sa uslovima prodaje i isporuke i da je upoznat sa Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija čiji tekst sledi u nastavku ovog teksta.

Sve cene u web prodavnci su iskazane sa uračunatim PDV-om. Kvalitet proizvoda odgovara kvalitetu koji je predvidjen propisima za tu vrstu proizvoda.

Prodavac ima pravo da bez najave promeni cene proizvoda, tekst i uslove prodaje i isporuke, u bilo koje vreme, kako bi ih uskladio sa svojom poslovnom politikom i važećim propisima.

Član 3.

Online poručivanje proizvoda iz ponude naše web prodavnice, vrši se na našoj internet stranici u web prodavnici, praćenjem sledećih koraka kupovine i to: izborom vrste i količine proizvoda, dodavanjem proizvoda u virtuelnu korpu, pregledom poručenih proizvoda sa mogućnošću promene proizvoda pre konačnog izbora,  registracijom kupca ili samo unošenjem obaveznih ličnih podataka za isporuku (obavezni podaci su označeni zvezdicom),  izborom odgovarajuće vrste troškova isporuke prema težini naručenih proizvoda, čitanjem i prihvatanjem uslova prodaje i slanjem porudžbine prodavcu.

Prodavac će na e-mail sa kog je stigla porudžbina potvrditi prijem iste. Posle potvrde prijema porudžbine od strane prodavca kupcu, kupac ne može opozvati porudžbinu. Ukoliko kupac ne dobije povratni e-mail znači da nije ispratio sve obavezne korake za poručivanje i da poručivanje nije uspelo odnosno da prodavcu porudžbina nije stigla. Prodavac će e-mailom ili telefonom obavestiti kupca o vremenu slanja i očekivanom vremenu isporuke ili o nemogućnosti isporuke ako naknadnom proverom utvrdi da na lageru više nema proizvod koji je kupac naručio.

Prodavac zadržava pravo da od kupca koji neku od prethodnih pošiljaka prodavca nije primio iz bilo kog razloga, zahteva avansnu uplatu.

Prodavac nije odgovoran za nemogućnost i kašenjenje isporuke koji nastanu davanjem netačnih i nepreciznih podataka od strane kupca ili neblagovremenom isporukom od strane kurirske službe.

Član 4.

Porudžbine se dostavljaju u roku od 2 – 5 radnih dana, na adresu koju kupac prilikom poručivanja navede kao adresu za isporuku. Isporuka se vrši putem kurirske službe City express. U slučaju da prodavac ne može da kontaktira kupca na telefon ili e-mail koji je naveden prilikom poručivanja porudžbina neće biti poslata. 

Kupac plaća vrednost robe sa PDV-om, za koju prodavac šalje račun uz svaku pošiljku, gotovinom, licu koje vrši dostavu kao i troškove isporuke koji se posebno zaračunavaju i plaćaju prema težini paketa u skladu sa ugovorom koji prodavac ima sa kurirskom službom i iznose od 300 do 850 dinara zavisno od težine paketa.

Član 5.

Kupac koji po prijemu porudžbine uoči nedostatke i fizička oštećenja na primljenoj porudžbini, dužan je da odmah po prijemu obavesti prodavca o tome.  Pošiljke na kojima su uočeni nedostaci, fizički oštećene , uništene ili delimično uništene pošiljke, kupac će vratiti preko iste službe  preko koje je primio pošiljku o trošku prodavca. Vraćanje pošiljke kupac je dužan izvršiti u roku od 24 časa od prijema iste.  

Član 6.

U skladu sa članom 28.  Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju  prodaje na daljinu ustanovljava se pravo  kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti preporučenom pošiljkom na adresu prodavca Statua doo, ul.Ive Andrića 33, 26232 Starčevo ili poslati elktronski na e-mail prodavca statua@mts.rs ili statua@verat.net. Podavac će  potvrditi prijem odustanka od ugovora, u pisanom ili elektronskom obliku.

Troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako prodavac izričito ne naglasi da će svojevoljno platiti troškove vraćanja robe. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, može se desiti da je neki proizvod prilagodjen posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovan (ima logo kupca ili drugo obeležje i sl. ), takav proizvod se ne može vratiti.

Član 7.

Sve sporove koji se nisu mogli rešiti sporazumno izmedju prodavca i kupca rešiće Osnovni sud u Pančevu.